ภาพข่าว: ธพส. ร่วมลงนามสัญญาร่วมลงทุนในโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม ศูนย์ราชการฯ

จันทร์ ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๒๗
ภาพข่าว: ธพส. ร่วมลงนามสัญญาร่วมลงทุนในโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม ศูนย์ราชการฯ
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และนายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมบีบี 203 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ สำหรับการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม มีกำหนดระยะเวลาโครงการฯ เริ่มต้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2581 โดยไม่มีการขยายระยะเวลาโครงการฯ และการให้สิทธิฯ มีจำนวนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ทรงกลม อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ทรงเหลี่ยม และอาคารโรงแรม ซึ่งเป็นอาคารหลักต่อเนื่องกัน และพื้นที่ให้เอกชนใช้สอย เช่น พื้นที่จอดรถ ถนนภายในโครงการศูนย์ราชการฯ และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกด้านคุณสมบัติ ข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด