ภาพข่าว: งานเลี้ยงรวมรุ่นกลุ่มภูมิพลังแผ่น รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

พฤหัส ๒๑ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๒๙
กลุ่มภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 3 ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรวมรุ่น โดยมี รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (กลาง) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธาน Board ธนาคารทหารไทย, วัลยา จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), สุพัตรา จิราธิวัตน์ (ที่ 3 จากขวา) รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา, รัฐพล ภักดีภูมิ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซเซอร์วิสเซส จำกัด, นายแพทย์มารุต มัสยวาณิช (ขวาสุด) อดีตสมาชิกวุฒิสภา, พล.ต.ดร.พิเชษฐ์ คงศรี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และเพื่อนๆ กลุ่มภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 3 เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างอบอุ่น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด