ภาพข่าว: พิธีมอบโล่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)

ศุกร์ ๐๘ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๕๙
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ปี 2559 โดยมี ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา นายสาโรช นักเบศร์ นายถิรวัฒน์ ดีสมบูรณ์ น.ส.ผาณิต เกิดโชคชัย น.ส.อรัญญา ตอพรหม และนายจักรวาล แสงแข ร่วมในพิธี ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด