ภาพข่าว: บสย. ต้อนรับ GCGF สถาบันค้ำประกัน สาธารณรัฐเกาหลี โอกาสเข้าศึกษาดูงาน

ศุกร์ ๐๘ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๓๔
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และ นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้การต้อนรับ Mr. Lim, Che Hwa, Director of Business Headquarters สถาบัน Gyeonggi Credit Guarantee Foundation (GCGF) สถาบันค้ำประกัน สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าศึกษาระบบการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่าง 2 สถาบัน ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด