เวียตเจ็ทสำรวจความคิดเห็นผู้ถือหุ้นในการเพิ่มอัตราการจ่ายปันผลปี 2560

พฤหัส ๐๗ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๐๙:๕๔
คณะกรรมการยสายการบินเวียตเจ็ท (ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์: VJC) ลงมติยืนยันสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น สำหรับใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราการจ่ายปันผลปี 2560 เป็นลายลักษณ์อักษร จาก 50% เป็น 60% รวมการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ซึ่งหากอัตราส่วนนี้ได้รับการอนุมัติ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจะเพิ่มจาก 30% เป็น 40% การสำรวจความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อการจัดเตรียมการจ่ายปันผลล่วงหน้าครั้งที่ 2 ของปี 2560
เวียตเจ็ทสำรวจความคิดเห็นผู้ถือหุ้นในการเพิ่มอัตราการจ่ายปันผลปี 2560

การสำรวจความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นยังครอบคลุมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหน่วยธุรกิจและที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ไปยังฮานอย โดยกำหนดวันส่งความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เวียตเจ็ทได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลปี 2560 ล่วงหน้าครั้งแรก ในอัตรา 20% รวมเป็นเงิน 645 พันล้านดอง (ประมาณ 28.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งก่อนหน้านั้น เวียตเจ็ทได้จ่ายหุ้นปันผลไปแล้วในอัตรา 40% ทั้งนี้ ในปี 2559 อัตราการปันผลทั้งในรูปหุ้นปันผลและเงินสดของเวียตเจ็ทอยู่ที่ 119%

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด