ภาพข่าว: เปิดงาน “ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ”

พฤหัส ๐๗ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๐๙:๑๒
ภาพข่าว: เปิดงาน ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการจัดงาน "ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" ระหว่างวันที่ 6 - 8ธันวาคม 2560 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรไทยและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและมีรายได้ พร้อมยกระดับสินค้าไทย โดยในงานยังได้สนับสนุนให้ผู้ขายเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ด้วยการรับชำระเงินผ่าน QR Code ภายใต้ชื่อ SCB Easy Pay – แม่มณี Money Solution อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี (ที่ 3 จากซ้าย) คุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคและบริโภคมาจำหน่ายจำนวน 165 ร้านค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด