ภาพข่าว: ปตท. มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น “รักทะเล อย่าลังเล” สร้างจิตสำนึกคนรักทะเล

ศุกร์ ๐๑ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๓๖
คุณนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอสั้น โครงการ "Chance to Change" ให้แก่ทีม Riskee จากผลงาน "อย่าลังเล" โดยโครงการฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง ปตท. กับ สถานีโทรทัศน์ นิว 18 เพื่อกระตุ้นสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย และเป็นแหล่งนิเวศของพืชและสัตว์น้ำเค็ม เพื่อร่วมกันรักษาความสมบูรณ์ของท้องทะเลให้เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด