ปตท. ร่วมกับ New18 มอบรางวัลคลิปสั้น “รักทะเล” ส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเล

พฤหัส ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๗:๑๓
วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2560) คุณนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ส่งคลิปสั้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ Chance to Change เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ร่วมมอบรางวัล

ปตท. ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ ช่อง นิว 18 จัด โครงการ Chance to Change ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะท้องทะเลไทย ซึ่งเป็นทั้งแหล่งนิเวศและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป ด้วยการเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปส่งคลิปวีดีโอสั้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ Chance to Change ภายใต้แนวคิด "รักทะเล อย่าลังเล" เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุฒิในสาขาต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรายการ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ทั้งนี้ มีผู้ส่งคลิปวีดิโอสั้นเข้าร่วมประกวดกว่า 150 ผลงาน จากระดับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 ผลงาน มานำเสนอถึงที่มาและแนวคิดต่อคณะกรรมการ โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ได้แก่ ทีม Riskee จากผลงาน อย่าลังเล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ได้แก่ ทีม Replace จากผลงาน ทะเล fake - ทะเล fact

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ได้แก่ ทีม Save the Earth Cinematography จากผลงาน สวรรค์ของผม

รางวัลชมเชย 7 รางวัล รับเงินรางวัลคนละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ 1. ทีม fisheyer จากผลงาน ใต้พรมสีน้ำทะเลผืนใหญ่

2. ทีม PureDoc จากผลงาน ประมงชายฝั่ง

3. ทีม NipanStudio จากผลงาน SILENT OCEAN

4. ทีม 81k จากผลงาน บ้านของเรา

5. ทีม ราหูฟิล์ม จากผลงาน Lonely Man ผู้ชายคนนี้ หัวใจทะเล

6. ทีม นาคบาศจุลภาพยนต์ จากผลงาน รักเธออาจลังเล แต่ รักทะเลอย่าลังเล

7. ทีม ปลาฉลามขึ้นบก จากผลงาน สถานีเททุกข์

"โครงการ "Chance to Change" ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ท้องทะเลผ่านสื่อ ด้วยตระหนักว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนและทุกภาคส่วน ที่ต้องใส่ใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง ที่จะหันมาช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูท้องทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์และงดงามตามธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนสืบไป" คุณนพดล กล่าวในตอนท้าย

สำหรับที่ผู้สนใจ สามารถรับชมผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและได้รับรางวัล ได้ที่

www.chancetochange.newtv.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด