มหกรรมหนังกลางแปลง “พลังเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด” โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 3

พุธ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๕:๕๕
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมหนังกลางแปลง "พลังเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด" โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 3 ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานโดยศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ (สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น นิทรรศการมีชีวิต "เรียนรู้รูปธรรมการปฏิบัติการโครงการเพื่อชุมชน/ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น /บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาแนวใหม่ที่มีเยาวชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" /เวทีเสวนาและแลกเปลี่ยน "พลังเยาวชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นศรีสะเกษ" และฉายหนังกลางแปลงจากเยาวชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 15 โครงการ รวมทั้งสิ้น 147 คน โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.scbfoundation.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด