ภาพข่าว: เปิดSUPERSPORTS เปิดสาขาที่77 ณ Central Plaza Mahachai ตื่นตามหาชัย

พุธ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๑:๓๑
ซูเปอร์สปอร์ต ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาที่มียอดขายเป็นอันดับ1ของไทย มายาวนานกว่า2ทศวรรษ เปิดสาขาที่ 77 ณ เมืองมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคาร โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คุณประภัสสร์ มาลากาญจน์ (ท่านที่สองจากซ้าย)

คุณสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน(ท่านที่สี่จากซ้าย) คุณปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร(ท่านแรกจากซ้าย) คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ (ท่านที่ห้าจากซ้าย) คุณสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน (ท่านแรกจากกขวา) คุณโทนี่ มอร์ตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีอาร์ซีสปอร์ต จำกัด(ท่านที่สามจากซ้าย)ร่วมกันตัดริบบิน เปิดร้านอย่างเป็นทางการ ซึ่งคุณโทนี่ มอร์ตัน ได้นำแขกผู้มีเกียรติเดินชมสาขาใหม่/ 23 พ.ย. 60

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด