มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต

ศุกร์ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๕:๒๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะนำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตจากโครงการ "แบรนด์ ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่" จากนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-14.00 น. ณ หน้าศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอเชิญนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมใจกันบริจาคโลหิตตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด