ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน Thailand e-Commerce Week 2017 Online Shall We Go! วิ่งให้ทันโอกาส เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร

ศุกร์ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๒:๔๘
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 ขากขวา) นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายรชฎ เสกตระกูล Senior Vice President ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก นครหลวง (ซ้าย) และดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการจัดงาน 'Thailand e-Commerce Week 2017' ภายใต้แนวคิด 'Online Shall We Go วิ่งให้ทันโอกาส เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร' ให้การต้อนรับ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ที่ 3 จากซ้าย) นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ (กลาง) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โอกาสเยี่ยมชมบูธธนาคารกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาการทำธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซให้ประสบความสำเร็จ ควบคู่ไปกับการผลักดันธุรกิจไทยให้สามารถเติบโตได้ด้วยอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะสามารถขยายศักยภาพการค้าไปสู่ตลาดโลก ตลอดจนสร้างผู้ค้าออนไลน์หน้าใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด