บสย. ร่วมประชุม Acsic Conference 2017 ประเทศไต้หวัน

พุธ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๓:๐๘
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร บสย. เดินทางเข้าร่วมงานประชุม สมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Credit Supplementation Institution Confederation : ACSIC) ครั้งที่ 30 ประจำปี 2560 (ACSIC 30th Conference) ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 โดยมีตัวแทน หน่วยงาน และสถาบันค้ำประกันสินเชื่อจากประเทศสมาชิก 11 ประเทศ 16 สถาบัน เข้าร่วม อาทิ ไทย, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ศรีลังกา, มองโกเลีย และมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งวันนี้ (14 พ.ย.) Mr. Vincence Tsai ประธาน Taiwan SMEG ประเทศไต้หวัน ในฐานะเจ้าภาพ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พร้อมปาฐกถา ในหัวข้อ ""Financial Innovation and Inclusion in Taiwan"" และ ""SMEs Development and Financing Assistance in Taiwan"" โดยนายนิธิศ มนุญพร ได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ ""TCG has evolved over the decades"" ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท ไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด