จิตเวชรักษาได้ “เพราะรักจากพ่อ” 5 ธ.ค. ณ ศรีธัญญา

พุธ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๐:๔๒
สมาคมสายใยครอบครัวร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางจิตเวชและเสริมพลังผู้ดูแลครั้งที่ 1 ""เพราะรัก จากพ่อ"" (You Are Loved Forever) 5 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ร.พ.ศรีธัญญา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายพิเศษ เช่น พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ จิตแพทย์ ร.พ.ศรีธัญญา และ ศ.พญ.อุมาพร

ตรังคสมบัติ เจ้าของรางวัลจิตแพทย์ดีเด่นและเจ้าของเพจเฟชบุ๊ค ""ปั้นใหม่ โดยอาจารย์หมออุมาพร"" และคุณพ่อผู้ดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยทางจิตเวชและการก้าวผ่านวิกฤติต่าง ๆ ในชีวิตมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

"" 'ความไม่รู้' เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่กระบวนการรักษาล่าช้า เมื่อการดำเนินของโรครุนแรงขึ้น โอกาสที่จะดีขึ้นยิ่งน้อยลงตามเวลาที่เสียไป ด้วยตระหนักถึงปัญหานี้ ทางสมาคมฯ จึงเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ดูแลเพื่อพาคนที่รักเข้าสู่การรักษาและสร้างความร่วมมือในการรับการรักษาอย่างต่อเนื่องและถูกวิธี นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับคำปรึกษาจากภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการฟื้นฟูให้ผู้ป่วยจิตเวชมาอย่างยาวนานอีกด้วย เรามั่นใจว่าการพัฒนาสู่ 'การหายป่วยทางจิตเวช' เกิดขึ้นได้จริง"" นายพีรพงค์ เชี่ยววัฒนากุล นายกสมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทยกล่าว

""35 ปีกับการเลี้ยงลูกที่เป็นเด็กพิเศษ ผมต้องเผชิญกับอะไรบ้าง อยากบอกให้รู้และเป็นกำลังใจให้คุณ"" ศจ.ดร.ประชา ไทยวัชรามาศ วิทยากรรับเชิญหัวข้อ ""พ่อผู้เป็นแบบอย่าง""

นอกจากนี้ภายในงานจะมีการมอบรางวัล ""พ่อผู้ดูแล...ที่รัก"" เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้คุณพ่อผู้เป็นแบบอย่างในการทุ่มเทชีวิตดูแลครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเวชมาเป็นระยะเวลานานจำนวน 5 ท่าน

""ปัญหาทางจิตเวชไม่ใช่มีเพียงแค่จะรักษาอาการของลูกอย่างไร แต่ต้องเผชิญหน้า หาทางรับมือ ด้วยความรู้ความเข้าใจและด้วยสิ่งที่สำคัญกว่า"" พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ร.พ.ศรีธัญญา และผู้บรรยายหัวข้อ ""ปัญหาจิตเวชสำหรับผู้ดูแล"" กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด