ภาพข่าว: วปอ. 50 กระตุ้นสังคม ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

พุธ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๗:๒๘
คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2550 (วปอ. 50) นำโดยประธานรุ่น นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย พร้อมเงินสนับสนุนและสิ่งของจำเป็น รวมถึงทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กในศูนย์พิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ คนไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ครั้งที่ 2 เพื่อหวังกระตุ้นสังคมทำความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด