ภาพข่าว: วปอ.60 ร่วมกับไทยพาณิชย์มอบถุงยังชีพให้แก่กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

จันทร์ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๗:๐๔
คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 นำโดยพลตรี อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะประธานนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 60 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดย นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร มอบถุงยังชีพให้แก่กองทัพเรือ โดยมีพลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนรับมอบ จำนวน 1,000 ถุง ซึ่งภายในประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของใช้จำเป็น และยารักษาโรค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่ในบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด