ภาพข่าว: คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2550 (วปอ. 50) ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ประเพณีลอยกระทง

จันทร์ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๐๙:๑๑
คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2550 (วปอ. 50) นำโดยประธานรุ่น นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 8 แถวแรกยืน) และเพื่อน ๆ ในรุ่น ร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง งานลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2560 (รอบสื่อมวลชน) เพื่อร่วมสืบสานเอกลักษณ์ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟอันเลื่องลือตามวัฒนธรรมไทยมาแต่โบราณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด