SPU : AIRA มอบทุนการศึกษา 500,000 บาท ม.ศรีปทุม! พร้อมจับมือ SETและASK เผยเคล็ดลับการวางแผนการเงินใน CEO Talk “อายุน้อย ร้อยล้านลงทุนในตลาดทุนไทยในศตวรรษที่ 21”

อังคาร ๓๑ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๑๔
รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่ กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัด (มหาชน) โดยคุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัด (มหาชน)ได้มอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 500,000 บาท ให้กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อมอบให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ทางสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่าจำกัด(มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการเสวนา CEO Talk ตอน "อายุน้อย ร้อยล้านลงทุนในตลาดทุนไทยในศตวรรษที่ 21" หัวข้อ "เงินทองต้องวางแผน : วัยรุ่นอย่างเราเรื่องเงินเอาอยู่"โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน อาทิ คุณปาวีณา เดชอิทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) , คุณชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,คุณฆ้องคมน์ บับภาเอก นักวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร SPU และดำเนินรายการโดย ดร.รัญชนา รัชตนาวิน หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาร่วมถ่ายทอดความรู้และเล่าประสบการณ์ผ่านมุมมองของคนทำงาน ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับฟัง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไป อีกทั้งทำให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจกับทุนเรียนดีที่ได้รับอีกด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2354 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2360 อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/commarts/

หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/nitatsart.sripatum

หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/spucommarts

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด