ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ จิตอาสาเพื่อพ่อ

ศุกร์ ๒๐ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๐๘
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อาทิ ทาสีรั้วกระทรวง ซุ้มประตูทางเข้าและกำแพงทางเข้าวัดปรินายกวรวิหาร ตลอดจนทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าอาคารกระทรวงเกษตรฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด