ภาพข่าว: CIO Broker Meeting #2/2017

พฤหัส ๑๙ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๔๘
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน CIO Broker Meeting #2/2017 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมตลาดทุน แก่ผู้บริหาร IT ของบริษัทหลักทรัพย์ โดยมี ถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน พร้อมเชิญ อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ป บรรยายเรื่อง "Maintaining the Talents, the Role of Leaders" และแชร์ประสบการณ์การทำงานของผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญของการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด