ภัตตาคารจีน ฮองมิน ตามรอยพ่อ นำเมนู "บะหมี่ไก่เล่าปี่ซอสพริกเผาลำไย" จัดจำหน่ายในโครงการ "เมนูของพ่อ"

พุธ ๑๑ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๐๙:๒๒
ภัตตาคารจีน ฮองมิน ตามรอยพ่อ นำเมนู "บะหมี่ไก่เล่าปี่ซอสพริกเผาลำไย" จัดจำหน่ายในโครงการ "เมนูของพ่อ"โดยทางภัตตาคารจีนฮองมิน จะนำไปบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นให้กับ "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดลำพูนปีนี้ ได้พันธมิตร จาก เบทาโก , บริษัทฟู้ดวิลเลจ ร่วมบุญในครั้งนี้
ภัตตาคารจีน ฮองมิน ตามรอยพ่อ นำเมนู บะหมี่ไก่เล่าปี่ซอสพริกเผาลำไย จัดจำหน่ายในโครงการ เมนูของพ่อ

ลูกค้าที่สนใจ "เมนูของพ่อ" สามารถสั่งเมนู"บะหมี่ไก่เล่าปี่ซอสพริกเผาลำไย" ได้ที่ฮองมินทุกสาขา ราคา 100 บาท โดยเงินบริจาคของท่านจะถูกหยอดลงในกล่อง ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยมือท่านเอง อิ่ม อร่อย กับเมนูบุญ ได้ถึง 31 ตุลาคม 2560 นี้

*ทางภัตตาคารจีนฮองมิน จะนำกล่องบริจาค ไปคืนที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อมอบเงิน และสรุปยอดบริจาคต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด