ภาพข่าว: กลุ่มดัชมิลล์ มอบทุนการศึกษา DMC Scholarship Award 2017

จันทร์ ๐๙ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๓๘
ภาพข่าว: กลุ่มดัชมิลล์ มอบทุนการศึกษา DMC Scholarship Award 2017
นายธีรยุทธ ฉายสว่างวงศ์ ประธานกรรมการ ( แถวยืนที่ 2 จากซ้าย ) กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ้น 9 ทุน เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ และความชำนาญทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด