ภาพข่าว: บสย. ร่วมลงนามการเป็นสมาชิก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

จันทร์ ๐๙ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๓๙
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมร่วมลงนามการเป็นสมาชิก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กับนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่ใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น สร้างวินัยทางการเงิน ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว และเป็นการยกระดับฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณภาพมากขึ้น ก้าวสู่ยุค Big Data ตามแนวทางของรัฐบาลอย่างแท้จริง โดยเบื้องต้น บสย.จะส่งฐานลูกค้า SMEs ที่ค้ำประกันกับ บสย. ประมาณ 200,000 ราย เข้าสู่ฐานข้อมูลของเครดิตบูโร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด