แฟนคลับ ปาร์ค จิน-ยอง มอบเงิน สนับสนุนทุนการศึกษาโครงการใต้ฟ้าเดียวกันให้มูลนิธิ EDF

จันทร์ ๐๙ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๓:๐๖
แฟนคลับศิลปินเกาหลี ปาร์ค จิน-ยอง วง GOT7 ร่วมกันบริจาคเงินจากการจัดกิจกรรม A Gift to Give Project โอกาสครบรอบวันเกิดของศิลปิน เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาโครงการ "ใต้ฟ้าเดียวกัน" ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่และผู้ปกครองจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 26 ทุน โดยมีนายสำเริง รัตนคช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ
แฟนคลับ ปาร์ค จิน-ยอง มอบเงิน สนับสนุนทุนการศึกษาโครงการใต้ฟ้าเดียวกันให้มูลนิธิ EDF

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษามาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยดำเนินงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา โดยที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้ช่วยเหลือนักเรียนยากจนในกว่า 5,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ให้ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 354,842 คน หรือคิดเป็นมูลค่าทุนการศึกษากว่า 586,208,299 บาท

ทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยหน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิกwww.edfthai.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด