ภาพข่าว: บสย. แถลงผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ 9 เดือน (1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2560)

พฤหัส ๐๕ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๐๑
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแถลงผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ 9 เดือน (1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2560) สามารถค้ำประกันสินเชื่อรวม 54,027 ล้านบาท มีลูกค้าใหม่ 67,597 ราย ขณะที่ผลดำเนินงานโครงการค้ำประกันสินเชื่อSMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ 15 ธนาคารพันธมิตร เร่งกระจายสินเชื่อ ดันยอดค้ำประกันฯ แตะ 10,000 ล้านบาท สำหรับแผนงานไตรมาสสุดท้าย บสย. ได้เร่งผลักดันยอดค้ำประกันสินเชื่อ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ 86,000 ล้านบาท ภายใต้กลยุทธ์เชิงรุก ปูพรมกิจกรรม รองรับการเติบโตของภาคธุรกิจ และตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ ส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยร่วมกับธนาคารพันธมิตร โครงการผลักดันสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ ภายใต้แคมเปญร่วมกับธนาคารต่างๆ เพื่อขยายฐานผู้ประกอบการกลุ่มค้าชายแดน CLMV ท่องเที่ยว และ SMEs เกษตร เป็นต้น ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด