ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติโครงการสนับสนุนกิจกรรม ลดก๊าซเรือนกระจกจาก อบก.

พุธ ๐๔ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๐๔
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางลาวัลย์ พรสกุลศักดิ์ (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม รับมอบมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จาก ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในโอกาสที่ ปตท.สผ. เข้าร่วมในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) โดย ได้การดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเอง และยังสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วย

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ จัดขึ้นในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2560 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด