ภาพข่าว: แสดงความยินดีผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

พุธ ๐๔ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๓๓
ภาพข่าว: แสดงความยินดีผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากนายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด