ภาพข่าว: การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561

พุธ ๐๔ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๓๒
ภาพข่าว: การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561
นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561 พร้อมกันนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด และนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด