'ซีพีเอ็น’ นำทีมพลังอาสาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา สานต่อกิจกรรม “อาสาพาสุข โครงการเพาะกล้าปัญญาไทย” ณ โรงเรียนบ้านบางเตย จ.นครปฐม

พุธ ๐๔ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๒:๕๐
· สอนน้องแยกขยะให้เป็นนิสัย พร้อมครีเอท "ตลาดนัดศูนย์บาท" ส่งเสริมการเรียนรู้ นำขยะมาขายเพิ่มค่าขนม และโบนัสพิเศษแลกบัตรของขวัญจากซีพีเอ็น
'ซีพีเอ็น นำทีมพลังอาสาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา สานต่อกิจกรรม อาสาพาสุข โครงการเพาะกล้าปัญญาไทย ณ โรงเรียนบ้านบางเตย จ.นครปฐม

· ปันสุขสร้างยิ้มกับกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมส่งมอบห้องน้ำสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ผู้นำในธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าของไทย นำทีมผู้บริหาร พลังอาสาซีพีเอ็น จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม "อาสาพาสุข ครั้งที่ 2" ภายใต้โครงการเพาะกล้าปัญญาไทย โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เพื่อส่งเสริมความรู้พร้อมมอบความสนุกและบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านบางเตย จังหวัดนครปฐม โดยครั้งนี้พี่ๆ พลังอาสาซีพีเอ็น จัดเตรียมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้น้องๆ รู้จักการแยกขยะอย่างถูกวิธี พร้อมได้เรียนรู้จริงแบบสนุกสนานใน "ตลาดนัดศูนย์บาท" และยังมอบชุดถังขยะที่มีป้ายคัดแยกที่ถูกต้องให้โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์จริงด้วย

คุณอุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า "ซีพีเอ็น รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้สานต่อกิจกรรมอาสาพาสุข ภายใต้โครงการเพาะกล้าปัญญาไทยที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพลังอาสาของซีพีเอ็น ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และทำกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์การค้าของเรา เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา การบริการสาธารณูปโภค และรักษาสิ่งแวดล้อม ในแบบที่มอบทั้งความรู้และความสนุกสนานให้กับน้องๆ เยาวชนได้นำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน"

สำหรับกิจกรรมอาสาพาสุขในครั้งนี้ ซีพีเอ็นได้เตรียมกิจกรรมมากมายที่จะมาปันสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเตย ได้แก่ "แยกขยะให้เป็นนิสัย" เพื่อให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมทั้งมอบถังขยะ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 4 ถัง ให้แก่โรงเรียนนำไปใช้จริงต่อไป, "ตลาดนัดศูนย์บาท" ต่อยอดจากการแยกขยะอย่างถูกวิธี พี่ๆ ซีพีเอ็นอาสาชวนน้องๆ ร่วมคัดแยกขยะแล้วนำมาขาย พร้อมแลกรับบัตรของขวัญจาก Swensen's และ SF Cinema นอกจากนี้ พลังอาสาซีพีเอ็น ยังได้บำเพ็ญประโยชน์ในส่วนอื่นๆ ให้กับโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์เสื้อและกระดาษ สาธิตการดับเพลิง และปิดท้ายด้วยสาธิตการปรุงอาหารโดยกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของซีพีเอ็น

"ในโอกาสเดียวกันนี้ ซีพีเอ็นขอส่งมอบห้องน้ำสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลอย่างเป็นทางการให้กับโรงเรียนบ้านบางเตย สืบเนื่องจากกิจกรรมอาสาพาสุขครั้งที่ผ่านมา ที่เหล่าพลังอาสาของซีพีเอ็นได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นให้กับน้องๆ อีกด้วย ทางซีพีเอ็น พร้อมด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา หวังว่ากิจกรรมอาสาพาสุขจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จังหวัดนครปฐมต่อไป" คุณอุทัยวรรณ กล่าวสรุป

'ซีพีเอ็น นำทีมพลังอาสาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา สานต่อกิจกรรม อาสาพาสุข โครงการเพาะกล้าปัญญาไทย ณ โรงเรียนบ้านบางเตย จ.นครปฐม 'ซีพีเอ็น นำทีมพลังอาสาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา สานต่อกิจกรรม อาสาพาสุข โครงการเพาะกล้าปัญญาไทย ณ โรงเรียนบ้านบางเตย จ.นครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด