ภาพข่าว: การบินไทยจัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่พนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2560

ศุกร์ ๒๙ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๘:๒๐
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 4 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่พนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้มีพนักงานผู้เกษียณอายุทั้งหมดจำนวน 170 คน อาทิ นายธีรพล โชติชนาภิบาล (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และนายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยมีฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด