ภาพข่าว: ม.ร. ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ศุกร์ ๒๙ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๔:๓๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล กรรมการ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 52,299 ช่อ ให้กับ"โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางกัณณิกา ชารักษภักดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน ผู้แทนจาก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ อาคาร 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

สำหรับ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ดังกล่าว มหาวิทยารามคำแหง ได้เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในโครงการ "จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอันประเสริฐหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา หน่วยงานต่างๆ ภายใน ม.ร. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมประดิษฐ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด