บสย. ร่วมงาน Thailand-Korea Cooperation Forum

พุธ ๒๗ กันยายน ๒๐๑๗ ๐๙:๓๓
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมงาน Thailand-Korea Cooperation Forum พร้อมขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง เรื่องการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการเงิน ในสภาวะแวดล้อมใหม่ทางการเงิน (The Changing Credit Industry in the New Financial Environments) ในหัวข้อ ค้ำประกันสินเชื่อ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพ โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงการคลัง คณะกรรมาธิการด้านการให้บริการทางการเงินแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และองค์กรการเงินระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด