มูลนิธิเอสซีจี เปิดตัวนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันฝีมือแรงงาน WorldSkills Abu Dhabi 2017 แสดงศักยภาพอาชีวะไทยบนเวทีโลก

ศุกร์ ๒๒ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๖:๓๒
มูลนิธิเอสซีจีโดย สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปจัดดอกไม้สุดพิเศษภายใต้ชื่องาน "อนาคตอยู่ที่มือเรา...บนเส้นทางชีวิตที่โรยด้วยกลีบดอกไม้ของอาชีวะฝีมือชน" เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนอาชีวะฝีมือชน สาขาบริการ ได้โชว์ศักยภาพทักษะฝีมือในการจัดดอกไม้ พร้อมเปิดตัว 2 นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ปราโมทย์ การัมย์ และ พงศกร พราหมเกษม ตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 หรือ WorldSkills Abu Dhabi 2017 ในสาขาการจัดดอกไม้ และสาขาการก่ออิฐ ตามลำดับ ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยได้รับเกียรติจากวรรณี โกมลกวิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน วสุมดี อิ่มแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พิทักษ์ หังสาจะระ นักออกแบบและนักจัดดอกไม้ระดับประเทศ ร่วมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆ อาชีวะฝีมือชนถึงโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานของสาขาบริการ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างความเจริญและพัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีสื่อมวลชน นักเรียนอาชีวศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ริเริ่มโดยมูลนิธิเอสซีจีมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง แล้วมุ่งไปในทิศทางที่ตรงจุด การเรียนอาชีวะนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์สภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ปัจจุบันมีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติอยู่ทั้งสิ้นกว่า 1,500 คนทั่วประเทศ ซึ่งทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยน้องๆ จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ พร้อมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้น้องๆ เป็นอาชีวะฝีมือชน คนเก่งและดีต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด