ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมหน่วยงานต้นแบบกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต โครงการ สทบ. สำนักงานคุณธรรม

ศุกร์ ๒๒ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๕:๓๗
ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมหน่วยงานต้นแบบกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต โครงการ สทบ. สำนักงานคุณธรรม
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กรมศุลกากร ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากร ตามโครงการ กระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ในฐานะที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) เป็นหน่วยงานต้นแบบดำเนินโครงการ "สทบ. สำนักงานคุณธรรม" และปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าด้วยทีม โดยมีนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินโครงการสำนักงานคุณธรรม ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เริ่มประกาศเจตนารมณ์ตามอัตตาลักษณ์ "รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้" ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด