ภาพข่าว: เปิดหอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลรามาธิบดี

จันทร์ ๑๘ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๑:๒๙
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล และ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานเปิดหอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก ที่ได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามมาตรฐานในระดับภูมิภาคเอเชีย เข้าถึงการรักษาผู้ป่วยทุกระดับชั้น โดยมี รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ, ผศ.นพ. ชัย อยู่สวัสดิ์, รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา, อ.นพ.ภูริช ประณีตวตกุล, อ.นพ. บุญสาม รุ่งภูวภัทร ให้เกียรติร่วมงาน ณ อาคาร 1 ชั้น 6 โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อเร็วๆ นี้

ลำดับภาพจากซ้าย – ชวา

1. อาจารย์ นายแพทย์ภูริช ประณีตวตกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัย อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

4. ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ผู้บริจาคเงินปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก ผ่านมูลนิธิรามาธิบดี

5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ประสาทฤทธา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

7. อาจารย์ นายแพทย์บุญสาม รุ่งภูวภัทร ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด