ภาพข่าว: เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ลงนามข้อตกลงกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศุกร์ ๑๕ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๑:๓๐
คุณจันทร์รุ่ง ศรีตระกูลช่าง (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบัน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายประกอบ ปริมล (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร. กฟผ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกของ สร.กฟผ. โดยเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต พร้อมดูแลสมาชิกกว่า 21,000 ราย มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท ให้แก่บุตรหลานของสมาชิก สร.กฟผ. เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ณ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด