แล็บประชารัฐ พร้อมผนึกกำลังสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สร้างภูมิคุ้มกันและเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ศุกร์ ๑๕ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๐:๕๒
"แล็บประชารัฐ" พร้อมผนึกกำลังสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจและเป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กก้าวเข้าสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

นายสุรชัย. กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จำกัด หรือ แล็บประชารัฐ ให้การต้อนรับนายวิศิษฏ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ประกอบการจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป. ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชมการทำงานของห้องปฏิบัติการกลาง สาขากรุงเทพ ซึ่งขณะนี้ ห้องปฏิบัติการกลางให้บริการ 2 ด้านหลัก คือ ด้านการวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ที่จะรองรับการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งออกและ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน และด้านบริการตรวจรับรองมาตรฐานนอกห้องปฏิบัติการ (Non Lap) มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานและรับรองกระบวนการผลิตและผลผลิตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ปัจจุบัน มีสินค้าที่เข้ารับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกว่า 2 แสนรายการต่อปี

โดยนายสุรชัย กล่าวว่า แล็บประชารัฐ ถือเป็นพันธกิจใหม่ที่จะนำมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการระดับสากลลงไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กตั้งแต่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โอทอป เอสเอ็มอี ให้ยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับแนวทางประชารัฐและนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ด้านนายวิศิษฏ์ กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของแล็บประชารัฐ ว่านับโครงการดีมากในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มมูลค่าทางการค้า ทั้งยังเป็นการรองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของสมาคมฯ ก็ทำการปลดล็อคการเป็นสมาชิกโดยจะเปิดรับกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีเข้ามาเป็นสมาชิก และทำหน้าที่พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้รับโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น และพร้อมให้ความร่วมมือกับแล็บประชารัฐในการดำเนินกิจกรรมที่จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ นายสุรชัย กล่าวย้ำว่า แล็บประชารัฐ พร้อมให้ความร่วมมือกับทางสมาคมฯ ในการเข้าไปช่วยเหลือผลักดันกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยและเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำด้านต่างๆ อาทิ การให้ความรู้เรื่อง อย. ผ่านโครงการ เลข อย.อาหาร ของ่ายได้ไว พร้อมรับคูปองตรวจแล็บฟรี มูลค่า 5,000 บาท จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตลอดจนความร่วมมือด้านต่างๆในอนาคตต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด