ภาพข่าว: แสดงความยินดีประธานกรรมการ บตท.

ศุกร์ ๑๕ กันยายน ๒๐๑๗ ๐๙:๑๙
ภาพข่าว: แสดงความยินดีประธานกรรมการ บตท.
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจาก นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ เนื่องในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด