ภาพข่าว: รางวัลบุคคลสัมมาชีพแห่งปี 2559

อังคาร ๑๒ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๐:๐๗
คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นบุคคลสัมมาชีพแห่งปี 2559 จากมูลนิธิสัมมาชีพ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม ความสุขของตน คนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้รับบริการเป็นหลัก โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด