ภาพข่าว: พิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต

จันทร์ ๑๑ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๒:๑๑
สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการใหม่ "ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต" ศูนย์การค้าลำดับที่ 33 เมกะโปรเจ็คยิ่งใหญ่ระดับเวิลด์คลาสของซีพีเอ็น โดยมี ปรีชา เอกคุณากูล ,วัลยา จิราธิวัฒน์, ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ , ปณิดา สุขศรีดากุล, ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ,บุนชาน กุลวทัญญู ,ชาติ จิราธิวัฒน์ ร่วมพิธี ณ โครงการก่อสร้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต (เมื่อวันก่อน)

(จากซ้ายไปขวา)

1.คุณชาติ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Partner Management ฝ่ายขาย ซีพีเอ็น

2.คุณบุนชาน กุลวทัญญู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย ซีพีเอ็น

3.คุณปณิดา สุขศรีดากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ซีพีเอ็น

4.คุณปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพีเอ็น

5.คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

6.คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ ซีพีเอ็น

7.คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ ซีพีเอ็น

8.ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด ซีพีเอ็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด