ทิสโก้เปิดกองทุนหุ้นเทคโนโลยี เกาะกระแสโลกเน้นลงทุนระยะยาว

จันทร์ ๑๑ กันยายน ๒๐๑๗ ๐๙:๐๐
บลจ.ทิสโก้จับกระแสโลก เตรียมไอพีโอกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ กระจายการลงทุนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ผ่านการสำรวจและเลือกสรรกองทุนต่างประเทศที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น หวังสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
ทิสโก้เปิดกองทุนหุ้นเทคโนโลยี เกาะกระแสโลกเน้นลงทุนระยะยาว

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่องค์กร อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกมาก จากบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและแทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างไม่มีขีดจำกัด

ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์การลงทุนตามกระแสของโลกในอนาคต ล่าสุด บลจ. ทิสโก้เปิดกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (TISCO Global Technology Equity Fund: TGTECH) กองทุนหุ้นต่างประเทศ มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) กระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศและ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก(IPO) ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.ถึงวันที่ 25 ก.ย. 60

"การกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกเป็นทางเลือกที่ดี มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถแทรกตัวขยายไปในอุตสาหกรรมอื่นๆได้ ถือเป็นหนึ่งใน Megatrend ของโลก ที่ผ่านมาบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก และมีการเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผลกำไรเติบโตที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง ขณะที่ valuation ของหุ้นหลายๆบริษัทยังมีความน่าสนใจ เมื่อเทียบกับกำไรที่คาดว่าจะเติบโตในอนาคต ดังนั้น การลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงความผันผวนในหุ้นได้ และต้องการผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว จากการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต"นายสาห์รัช กล่าว

ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นและตราสารของบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความโดดเด่นตรงที่ผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี ปรับสัดส่วนและกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ หรือภูมิภาคเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับภาวะการลงทุนในขณะนั้น ซึ่งกองทุนที่เปิดเสนอขายจะเป็นชนิดหน่วยลงทุน A (Class A) ที่เป็นประเภทสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน

นายสาห์รัช กล่าวอีกว่าเนื่องจากกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ มีความเสี่ยงระดับ 7 เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด