“คอมฟอร์ท น้ำเดียว” จับมือ “ท็อปส์” ชวนร่วมพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมรณรงค์คนไทยใช้น้ำสะอาดอย่างรู้คุณค่า

พฤหัส ๐๗ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๑:๐๗
คอมฟอร์ท น้ำเดียว ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้น โดย น.ส. นุชนา กิตติตระกูล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ท และ นายเอกพันธ์ สัตตะพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายขายแผนกโมเดิร์นเทรด บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต โดย นางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ชวนคนไทยร่วมพัฒนาแหล่งน้ำและคืนน้ำสะอาดสู่ชุมชนกับโครงการ "น้ำคือชีวิต แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตพอเพียง" ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมปลูกจิตสำนึกที่ดีอย่างยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค

เพียงซื้อผลิตภัณฑ์คอมฟอร์ทสูตรเข้มข้นชนิดถุง ขนาดใดก็ได้ที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 26 ก.ย. นี้ ก็มีส่วนร่วมสมทบทุนมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อก่อสร้างอาคารผลิตน้ำและพัฒนาระบบกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนหมู่บ้านกุดขาคีม จ.สุรินทร์ สู่การพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด