ภาพข่าว: ทริพเพิล ไอ หรือ “ iii ” ผู้นำโลจิสติกส์ครบวงจรของไทย เปิดเทรดวันแรก 7.10 บาท จากราคาไอพีโอ 4.80 บาท เหนือจอง 47.92%

อังคาร ๐๕ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๖:๓๗
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ " iii " นำโดย คุณเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ , คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , คุณรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพรชัย ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยเปิดตลาดที่ราคา 7.10 บาท จากราคาไอพีโอ 4.80 บาท เพิ่มขึ้นถึง 47.92% ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

คุณพรชัย ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มาหชน)

คุณกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มาหชน)

คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

คุณวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

คุณรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด