ภาพข่าว: บสย. ร่วมงานตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 1

อังคาร ๐๕ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๖:๒๒
นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นลูกค้า บสย. โดยมีนายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้การต้อนรับ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 1 ตลาดนัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการขายสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs และผู้มีรายได้น้อย โดย บสย. และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ลานด้านหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด