ภาพข่าว: ผอ.สศค. เปิดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 1

พฤหัส ๓๑ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๒๒:๕๖
นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชนครั้งที่ 1 พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 แห่ง ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งการเปิดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้เป็นพื้นที่ในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังร่วมรับชมนิทรรศการให้ความรู้จากกระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้วย Start up Mobile และนิทรรศการจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึง 1 กันยายน 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 7.30-17.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด