โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ2 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001:2015 ให้กับพนักงานของโรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ2

พฤหัส ๓๑ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๓:๐๑
โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ2ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001:2015วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาให้กับพนักงานของโรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเทคนิคการแพทย์ คุณเบญจมาศ ขลังธรรมเนียม
โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ2 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001:2015 ให้กับพนักงานของโรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด