ภาพข่าว: BSRU - นักศึกษาภาพยนตร์ฯ มบส. คว้ารางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ประกวดหนังสั้น "ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

ศุกร์ ๒๕ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๕๐
นักศึกษา "ทีม 12 สตูดิโอ" สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้ารางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม การประกวดหนังสั้นโครงการ "ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" จากผลงานเรื่อง กว๊านพระเยา จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด