“โครงการผักโรงเรียนปี2” ดาวเรืองบานเหลืองสะพรั่งทั้งโรงเรียน

พฤหัส ๒๔ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๓:๐๕
ความห่างไกลทำให้โรงเรียนหลายที่ขาดโอกาสในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลลากร อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งเรืองของอาหารกลางวัน ซึ่งก็ทำให้หลายๆ โรงเรียนได้เห็นถึงวิกฤตดังกล่าวและหาหนทางแก้ไขดังเช่น โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว สังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่12 ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี(สิงห์ สิงหเสนี) มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับประถมปีที่หก รวม 120 คน และอาจารย์ 7 ท่าน ได้ร่วมกันสร้างแหล่งอาหารเพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบ พตต. สัมฤทธิ์ อุ่นมี อาจารย์ใหญ่ รร. ตชด. บ้านทุ่งกบินทร์ กล่าวถึงโครงการสร้างแหล่งอาหารกลางวันโดยเกิดจากพระดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่เพียงพอ ซึ่งทางโรงเรียนได้น้อมนำพระดำริมาใช้ โดยส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ที่ได้ส่งเสริมการปลูกผักและเมล็ดพันธุ์ผัก พร้อมกับให้ความรู้การปลูกผักกับนักเรียนเพื่อให้พวกเขาได้มีความรู้ในการทำเกษตรติดตัวสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้อีกด้วย

ในส่วน นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวถึงการจัดกิจกรรม "โครงการผักโรงเรียน ปีที่ 2 " โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของประเทศและยังสามารถนำมาเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้อีกทาง โดยที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วมมากกว่า 80 โรงเรียนทั่วประเทศ และในปีนี้เองเรายังส่งเสริมให้โรงเรียนปลูกดาวเรืองเพื่อให้บานเหลืองสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด