ภาพข่าว: แถลงข่าวสถาบันการเงินของรัฐออกผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้ “โครงการสินเชื่อพิเศษเสริมสภาพคล่อง SMEs”

พุธ ๒๓ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๐๖
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และนายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมแถลงข่าวสถาบันการเงินของรัฐออกผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้"โครงการสินเชื่อพิเศษเสริมสภาพคล่อง SMEs" ประกอบด้วยสถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้ร่วมออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อพิเศษ "โครงการสินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพิ่มเครดิตการค้า" ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนที่ให้การสนับสนุนกับผู้ประกอบการที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายและลูกหนี้การค้าเป็นเงินสด ซึ่งธนาคาร ได้เตรียมวงเงินโครงการไว้กว่า 5,000 ล้านบาท ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 72 ปี ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด