ภาพข่าว: สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR และไมโครซอฟท์ ผนึกเครือข่าย เพิ่มศักยภาพคนพิการภายใต้สภากาชาดไทย สู่การขับเคลื่อนแรงงานอย่างยั่งยืน

พุธ ๒๓ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๒:๒๑
นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย พร้อมธนาคาร 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และนักศึกษา วปอ. รุ่น 2552 มอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานให้กับสภากาชาดไทย โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายเตช บุนนาค นายพระนาย สุวรรณรัฐ รับมอบ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานคนพิการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานส่วนกลางของสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด 76 แห่ง และกิ่งกาชาดอำเภอ 240แห่งทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด